fbpx

Vellykket årsmøte i Kalvåg

Årsmøtet i HRF ble avholdt på Knutholmen i Kalvåg 26. til 28. september. Nærmere 70 deltakere og ledsagere fant veien til det gamle fiskeværet i Bremanger kommune. En stor del kom med hurtigbåt og fikk føle litt på utfordringene med å bo ytterst på kysten. Høstens første storm med store nedbørsmengder stoppet ikke Rygerøy som kom fra Stavanger eller Øyservice fra Florø. En stor del av deltakerne ble plukket opp langs leia av Rødnebåten, mens Øyservice stod for transporten til og fra båtbyggeriet Brødrene Aa i Hyen lørdagen. Til tross for friskt vær, ble det en svært vellykket tur med en flott båt. Brødrene Aa stilte opp med god bevertning og omvisning på fem nybygg i forskjellig grad av ferdigstillelse. Tre av dem til HRF-medlemmer. Ved kaien lå HRF-flåtens siste tilskudd, Nefelin V til Barents Nord i Øksfjord, som ble overtatt samme dag. Båten skal inn i ruta mellom Alta og gruvevirksomheten på Stjernøya. Siden dette er et åpen farvann der det også forekommer ising, er det bygget inn helt spesielle egenskaper i båten. Tunnelhøyden er blant annet gjort femti centimeter høyere og oppvarming skal hindre ising på brovinduer, rekkverk og deler av dekket.

Under seminardelen fredag fikk deltakerne høre om planene Kystverket har om å lyse ut lostilbringertjeneste på anbud. Det var losinspektør Hans Morten Midtsand som formidlet dette. Det er klart at losbåtvirksomheten er noe mange av HRF sine rederimedlemmer kan tenke seg å delta i. Verftsmedlemmene bygger gjerne nye losbåter. Også Kystverket fikk verdifulle innspill ved denne anledningen, uttalte Hans Morten Midtsand.

Svein Holvik, daglig leder ved Sikkerhetssenteret i Måløy, HRF sin samarbeidspartner på kursvirksomheten, fortalte om alle de kvalifikasjonsmessige utfordringene som ligger fremfor de ansatte og rederiene frem til 2017.

Ellers var Sjøfartsdirektoratets praksis med overtredelsesgebyr et sentralt tema under denne delen av årsmøtet.

Under selve årsmøteforhandlingene lørdag ble Svein-Erik Fjellgard fra Lovundskyss valgt til nytt styremedlem med Øyvind Alværn fra MANCRAFT som vararepresentant.

Forbundets navn ble endret til HRF – Hurtigbåtforbundet (undertittel). Til daglig skal bare HRF benyttes. Bakgrunnen for denne endringen er et ønske om et navn som i større grad dekker hele medlemsmassen, men uten at merkenavnet HRF, med logo etc. må endres. Medlemmene i HRF kommer som kjent fra rederier, verft, motor- og fremdriftsleverandører og andre underleverandører.

Det ble videre vedtatt strategiplan for perioden 2014 til 2017.

Oppholdet på Knutholmen ble meget vellykket, takket være en flott stab, og ikke minst gründeren selv, Svein-Inge Fosse. Som alltid fylte han rollene som vert, guide og underholder på en fremragende måte.

 

Ro-ro hurtigbåten Øyservice levert til Florø Skyssbåt i 2007 og den helt nye Nefelin V til Barents Nord ved kaien i Hyen.

 

Tor Øyvin Aa fortalte om verftets spennende historie og om produksjonen i dag.

 

Arkiv