fbpx

Vellykket Hurtigbåtkonferanse

HRF sin årlige Hurtigbåtkonferanse gikk av stabelen i Bergen 20. og 21. mars. Årets tema var «Det utvidede vedlikeholdsbegrepet». Ti foredragsholdere fra så forskjellige miljø som Forbrukerådet til Viking Life-saving Equipment gav til kjenne sine synspunkt på viktigheten av godt vedlikehold. Vedlikehold i forhold til bl.a  sikkerhet – til omdømme –  til økonomi, og til arbeidsmiljø, ble gjenstand for diskusjoner både i salen og i pausene.

Deltakerne fikk høre om de vurderingene som ligger til grunn når rederiene velger å bygge nytt fremfor å flikke på gammelt materiell. Fra Hordaland fylkeskommune kom det invitasjon om innspill i forhold til frem- tidige anbudsprosesser.

Eivind Hjellum ledet konferansen på en ryddig og sikker måte. Jan Willy Folger-Holm har vært HRF sin prosjektleder for konferansen og har mye av æren for et vellykket arrangement.

Arkiv